Meldvacature.nl

Over Meldvacature.nl

Meldvacature.nl is de plek waar vraag en aanbod over capaciteitsvraagstukken samen komen voor de juiste match. Werkgevers kunnen hun vacatures en de kandidaten kunnen hun CV plaatsen. Bespaar tijd en kosten door gebruik te maken van deze online dienstverlening.

Wilt u zelf de vacatures beheren, dan kan dit door een persoonlijke login aan te maken en plaats uw openstaande vacatures. Of wilt u toch liever gebruik maken van onze expertise om de juiste kandidaat voor u te vinden, omdat u bezig wilt bezig met uw core business en weinig tijd heeft om de sollicitatieproces door te lopen. Neem dan in dit geval direct contact met ons op. Meldvacature.nl biedt u de mogelijkheid om tegen geringe kosten de juiste kandidaat te vinden met de juiste kwaliteiten. Mail in dit geval met: info@meldvacature.nl

Met de expertise van Meldvacature.nl  en de persoonlijke aandacht, vinden wij de juiste kandidaat waar u op zoek bent.

Werkgevers:  Adventeer uw vacatures door een persoonlijke login aan te maken

Werknermers: Plaats uw CV door een persoonlijke login aan te maken

 
© 2014 | alle rechten voorbehouden - www.meldvacature.nl